fbpx
Zonnepanelen, warmtepompen en de afbraak/heropbouw van gebouwen : btw-tarief van 6%
5 mei 2022

De ministerraad van 25 maart 2022 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het verlaagd btw-tarief voor fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers, warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied.

Het ontwerp beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

  • een tijdelijke bepaling invoegen krachtens dewelke de werken in onroerende staat die tot voorwerp hebben de levering met plaatsing in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers en warmtepompen, onderworpen zijn aan het verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van het huidige tarief van 21 %, wanneer het woningen betreft van minder dan tien jaar oud. Deze maatregel zal tijdelijk van toepassing zijn van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023
  • het verlaagd btw-tarief van 6% voor de handelingen i.v.m. de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning die bestemd is voor bewoning door de bouwheer-natuurlijke persoon verlengen tot en met 31 december 2023

Dit ontwerp van koninklijk besluit concretiseert de btw-aspecten van het akkoord dat de ministerraad op 18 maart 2022 sloot in het kader van het vierde pakket energiemaatregelen. 

Laatste nieuws