fbpx
Zelfstandigen : weldra een digitale overdracht van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
23 mei 2022


Op 20 mei 2022 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de digitale overdracht van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, mits akkoord van de patiënt mogelijk maakt.

Voortaan is het mogelijk om het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te verzenden vanuit de software gebruikt door de huisarts:

  • vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid: naar MEDEX of de medische dienst van HR RAIL;
  • zodra de duur van de arbeidsongeschiktheid 14 dagen overschrijdt, het getuigschrift een verlenging is en de persoon onder de sector van de mutualiteiten valt : naar het Nationaal Intermutualistisch College (dat verantwoordelijk zal zijn voor de bezorging aan de bevoegde mutualiteit).

Parallel daarmee gingen de analyses van start om de absoluut noodzakelijke voorwaarden te bestuderen:

  • voor de verzending van de getuigschriften voor de werkgevers;
  • voor de verzending van de getuigschriften voor de mutualiteiten vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Dat betekent dat, in het kader van het werkregime van de zelfstandigen, de elektronische verzending in een eerste tijd beperkt zal zijn tot de aangifte van de arbeidsongeschiktheid waarvan de duur veertien dagen overschrijdt, de aangifte van een verlenging van arbeidsongeschiktheid en de aangifte van een herval in arbeidsongeschiktheid.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat dit ook een vrijwillig systeem is waarbij de patiënt de keuze heeft tussen het digitaal opsturen van zijn medisch attest of een papieren kopie die hij rechtstreeks naar de werkgever of de mutualiteit stuurt.

Laatste nieuws