fbpx
Covid-19 : de brusslse ‘Premie 2022’ is beschikbaar
7 juni 2022De ‘Premie 2022’ van de Brusselse regering voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de covidcrisis zal vanaf maandag 23 mei beschikbaar zijn

Het doel van deze nieuwe maatregel is om steun te verlenen aan ondernemingen die eind 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 moesten sluiten of in hun activiteiten werden belemmerd door de verschillende gezondheidsmaatregelen (volledige sluiting van discotheken, beperking van het aantal personen per tafel in restaurants en cafés, beperking van het aantal personen bij evenementen …).

De premie is bestemd voor meerdere sectoren, namelijk de sectoren van de discotheken, de evenementen, de cultuur, de restaurants en cafés en hun toeleveranciers, het toerisme, de sport en het personenvervoer. Voor deze premie wordt een budget van 45 miljoen euro uitgetrokken. Deze maatregel vormt een aanvulling op de steun die al aan de toeristische logiessector wordt toegekend.

Concreet:

De bedragen worden bepaald op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het omzetverlies wordt berekend door een vergelijking te maken tussen 2019 en 2021 en moet ten minste 60% bedragen.

Aantal VTE’sBedragen
Minder dan 105.000 euro
10 of meer7.500 euro

Als de onderneming in dezelfde periode een verlies heeft geleden van meer dan 75%, zijn de bedragen de volgende:

Aantal VTE’sBedragen
Minder dan 1011.000 euro
10 of meer15.000 euro

Er is een forfaitair bedrag van 4.000 euro voorzien voor ondernemingen die in 2019, 2020 en 2021 zijn opgericht. Deze premie van het Brussels Gewest is uiteindelijk opengesteld na de goedkeuring van de Europese Commissie voor de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.

Alle informatie is beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Laatste nieuws