fbpx
Wettelijke garantie: consument is beter beschermd
21 juni 2022

Vanaf 1 juni ondergaat de regelgeving over wettelijke garantie een aantal wijzigingen ten voordele van de consument.  Het bewijs dat een product of dienst niet-conform is, ligt voortaan uitsluitend bij de verkoper. Ook digitale inhouden en diensten komen erin aan bod. Dat is het resultaat van een herziening van de Europese regelgeving.

De garantiewet is van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen door een professionele verkoper aan een consument die ze voor privégebruik koopt, en dat gedurende twee jaar vanaf de levering van het goed of de dienst.

Het goede nieuws is dat consumenten vanaf 1 juni nog beter beschermd zijn tegen de non-conformiteit van producten en diensten die in de EU worden gekocht. Non-conformiteit betekent dat een geleverd goed niet overeenstemt met wat contractueel is overeengekomen of redelijkerwijs door een consument verwacht kan worden.

De bewijslast over het al dan niet bestaan van een conformiteitsgebrek (al bestaand bij de levering) ligt nu voor de volledige duur van de wettelijke garantie uitsluitend bij de verkoper. Voorheen had de verkoper na het verstrijken van de eerste 6 maanden het recht om de consument te vragen te bewijzen dat het gebrek niet zijn verantwoordelijkheid was (bv. verkeerd gebruik).

Voor tweedehandsgoederen kan altijd een periode van minder dan twee jaar worden overeengekomen. De garantie voor tweedehandsgoederen kan echter niet minder dan één jaar bedragen en de verkoper moet de consument daarvan op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze op de hoogte brengen. Als dat niet het geval is, geldt een garantie van twee jaar ook voor tweedehandsgoederen.

Laatste nieuws