fbpx
Zelfstandigen : elektronische verzending van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid
21 juni 2022

De ministerraad van 20 mei 2022 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de elektronische verzending van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid voor de zelfstandigen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op het Mult-eMediatt-project dat deel uitmaakt van het eHealth-platform, een samenwerkingsplatform voor het elektronisch uitwisselen van beveiligde gegevens.

Het project is specifiek gericht op de informatisering van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Het heeft tot doel om, met het akkoord van de patiënt, de elektronische verzending van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar de geïdentificeerde bestemmelingen toe te laten.

Deze elektronische verzending zal in eerste instantie beperkt zijn tot:

  • de aangiftes van de arbeidsongeschiktheden waarvan de duur veertien dagen overschrijdt
  • de aangiftes van verlenging van de arbeidsongeschiktheid 
  • de aangiftes van herval in arbeidsongeschiktheid

Laatste nieuws