fbpx
Brussel : 350.000 euro om vrouwelijk ondernemerschap in Brussel aan te moedigen
27 juni 2022


De Brusselse regering lanceert een gloednieuwe projectoproep om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen: ‘Women in Business’.

Uit de in 2020 gepubliceerde barometer van het vrouwelijk ondernemerschap van hub.brussels blijkt dat in tien jaar tijd het aantal vrouwelijke zelfstandigen in het Brussels Gewest met 30% is gestegen, en het aantal vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep zelfs met meer dan 50%. Toch zijn er in Brussel nog altijd 2,5 keer meer mannen dan vrouwen met een zelfstandige activiteit. In de meeste economische sectoren van het Gewest, en in het bijzonder in de technische en technologische sectoren, zijn zelfstandige vrouwen in de minderheid. Bovendien heeft de covidcrisis vrouwen harder getroffen, met name omdat zij vaker actief zijn in zeer kleine ondernemingen, in sectoren zoals die van de horeca, evenementen, contactberoepen of kleine winkels.

Om vrouwen die het avontuur van het ondernemerschap willen aangaan te ondersteunen, heeft het Brussels Gewest daarom de projectoproep ‘Women in Business’ gelanceerd. Die oproep is bedoeld om in het bijzonder de ondervertegenwoordigde vrouwen in het ondernemerschap te ondersteunen.

Dit initiatief past ook in de gewestelijke strategie voor economische transitie, de ‘Shifting Economy’, die ook tot doel heeft een gunstig klimaat voor ondernemerschap te creëren, waarin de hele Brusselse diversiteit wordt meegenomen.

Het budget voor deze ‘Women in Business’-projectoproep bedraagt 350.000 euro om gedurende een jaar privéactoren te financieren die projecten voorstellen om kandidaat-ondernemers en -onderneemsters te ondersteunen. Concreet zullen de winnaars moeten voorzien in (naar keuze):

  1. begeleidingsprogramma’s voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers;
  2. programma’s, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse hulp en coaching, in het bijzonder gedragen door netwerken van vrouwelijke ondernemers.

Het budget per project zal variëren van 35.000 tot 100.000 euro. De projecten zullen door een jury worden geselecteerd op basis van criteria zoals de kwaliteit van de aangeboden begeleiding en de verenigbaarheid van de doelgroep met de inclusiedoelstelling van de oproep.

De projectoproep is op 13 juni gelanceerd. Kandidaturen kunnen tot en met 15 juli worden ingediend. Op 27 juni, om 17.00 uur, wordt een infosessie georganiseerd.

Informatie en inschrijving: https://economie-werk.brussels/news-projectoproep-women-in-business-2022Laatste nieuws