fbpx
Ondernemingen : in 2021 is het aantal faillissementen gedaald
29 juli 2022


Er werd een daling vastgesteld met 9,2% van het aantal faillissementen in vergelijking met 2020. Door deze daling is 2021 het jaar geworden waarin het laagste aantal kmo’s werden geregistreerd die failliet zijn gegaan in de voorbije tien jaar. Concreet zijn er in 2021 6.532 kmo’s failliet gegaan, met een verlies van 17.379 jobs.

Het jaar 2021 was, net zoals 2020 dat al was, in meerdere opzichten een uitzonderlijk jaar, wat geïllustreerd wordt door het laagste contingent van ondernemingen dat aangifte deed van faillissement in de voorbije tien jaar. Dit kan met name worden verklaard aan de hand van de maatregelen die werden genomen ter bescherming van de ondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis, namelijk:

  • het moratorium op de faillissementen,
  • het stilzwijgende moratorium op de fiscale en sociale schulden, en
  • de federale, gewestelijke en lokale maatregelen ter ondersteuning van de ondernemingen.

Wat het verlies aan jobs en de uitsplitsing van de faillissementen naar de omvang van de ondernemingen betreft, stellen we vast dat er gemiddeld 2,66 jobs verloren gingen door een faillissement en dat 96,5% van de faillissementen betrekking had op de ondernemingen van minder dan 10 werknemers. De micro-ondernemingen werden duidelijk het zwaarst getroffen door de faillissementen.

De handel, de horeca en de bouwsector zijn de drie sectoren met het hoogste aantal faillissementen:

  • De bouwsector registreerde in 2021 het hoogste aantal faillissementen bij de kmo’s (1.411 faillissementen met een verlies van 3.368 jobs). Het gaat om een vijfde van alle faillissementen (21,6%) en van het verlies aan jobs (19,4%).
  • De handelssector, met 1.398 faillissementen in 2021 en een verlies van 3.379 jobs, vertoont een gelijkaardige aantal kmo’s dat failliet ging en verloren jobs als in de bouwsector. De handel is de tweede grootste sector in België in termen van kmo’s.
  • De horeca bekleedt de derde plaats. Deze sector vertegenwoordigt ongeveer 16% van de kmo’s die failliet gingen en het verlies aan jobs dat ermee gepaard ging (1.047 faillissementen en 2.910 verloren jobs). Deze sector is evenwel maar goed voor 6% van alle kmo’s in België. De horecasector onderscheidt zich door een faillissementspercentage dat hoger ligt dan het gemiddelde.

Deze drie sectoren vertegenwoordigden samen 59% van de faillissementen en 55,6% van het verlies aan jobs bij de kmo’s in 2021, een situatie die vergelijkbaar is met die van 2020.

Wat de verdeling tussen de gewesten betreft, vond iets meer dan 50% van de faillissementen bij de kmo’s plaats in Vlaanderen (3.426 faillissementen), tegen 27,2% (1.774) in Wallonië en 20,4% in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (1.332 faillissementen).

Wat de levensduur van de ondernemingen betreft, zijn er in 2021 2.164 kmo’s failliet gegaan die 1 tot 5 jaar bestonden. Deze categorie vertegenwoordigt meer dan een derde van de faillissementen bij kmo’s en 30% van het verlies aan jobs. Een kwart van alle faillissementen bij kmo’s had betrekking op ondernemingen die ten minste 5 jaar bestonden, maar jonger waren dan 10 jaar (1.649). We kunnen op basis van deze cijfers dus besluiten dat er meer faillissementen waren bij start-ups en bij ondernemingen jonger dan vijf jaar.

Laatste nieuws