fbpx
Energiecrisis : ondersteuning van de banken 
22 september 2022

De energie- en grondstoffenprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie in ons land. De hoge energieprijzen leggen ook een bijzondere druk op de financiële situatie van veel gezinnen en ondernemingen. In dit onzekere klimaat wil de financiële sector haar verantwoordelijkheid opnemen en klaar staan om de klanten die het moeilijk hebben maximaal bij te staan.

De financiële sector neemt het engagement op om particulieren zo goed mogelijk bij te staan en hen doorheen de energiecrisis te loodsen, door een algemeen betalingsuitstel mogelijk te maken voor woonkredieten. Ook voor de bedrijven staan banken klaar om te helpen, en met hen individueel naar de beste oplossing op maat te zoeken.  

 

Betalingsuitstel voor particulieren

De financiële sector wil de klanten die het hardst getroffen worden door de energiecrisis zo goed als mogelijk bijstaan om hen door deze turbulente periode heen te loodsen.

Particulieren die financieel worden getroffen door de energiecrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van hun woonkrediet vragen. Wanneer je een aanvraag indient en je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet, zal het betalingsuitstel door de bank worden verleend. 

  • Een betalingsuitstel voor een woonkrediet houdt in dat een kredietnemer gedurende 12 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De interesten blijven wel verschuldigd.  De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal 12 maanden langer zijn/haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.
  • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.

 

Voor wie? De toekenningsvoorwaarden

Een betalingsuitstel van het woonkrediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze voorwaarden voldoen:

  • Het woonkrediet is aangegaan op de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
  • Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd.
  • De kredietnemer heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij zijn/haar energieleverancier.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten, zoals een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier. Daarnaast zal er ook een verklaring op eer gevraagd worden dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplopende energiefactuur, en dat het totaal roerend vermogen minder dan 10.000 EUR bedraagt.

 

Timing

  • Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.
  • Het betalingsuitstel kan enkel gevraagd worden voor toekomstige (maand)aflossingen.

Voor wie betalingsuitstel wenst te verkrijgen voor zijn toekomstige maandaflossing of vervaldag, is het belangrijk om de aanvraag tijdig te doen bij de bank. Er moet steeds gerekend worden op 10 kalenderdagen om de aanvraag voor het betalingsuitstel te verwerken. Bijvoorbeeld: voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 1 november 2022, dient de aanvraag uiterlijk op 21 oktober 2022 worden ingediend.

 

Contact

Wie betalingsproblemen ondervindt en betalingsuitstel zou willen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren vanaf 19 september 2022 om te bekijken of aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat kan op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.

Ook voor wie niet aan de voorwaarden van het betalingsuitstel voldoet, maar toch financiële problemen ondervindt, raden wij aan om zo snel als mogelijk contact op te nemen met zijn/haar bank. Samen kan er gezocht worden naar oplossingen voor jouw specifieke situatie om deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen

>> Naar de leaflet voor particulieren >>

Laatste nieuws