fbpx
Energiecrisis : SDZ doet een dringende oproep voor het aannemen van maatregelen in het belang van de zelfstandigen en KMO’s
28 september 2022

Gezien de ernst van de huidige energiecrisis, eist SDZ, de Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers, dat er dringend sterke maatregelen worden genomen op drie niveaus: de invoering van een sociaal tarief specifiek voor kleine economische actoren, de invoering van een plafond van de energieprijzen ten voordele van deze laatsten en het weglaten van de sociale lasten op de loonindexaties.

SDZ lanceert een noodkreet. Vandaag is de concurrentiepositie van onze bedrijven zwaar ondermijnd. Door de energiecrisis die de coronacrisis meteen is opgevolgd, staan alle indicatoren in het rood met extreem hoge productiekosten enerzijds en omzetverliezen anderzijds, wat een ernstige impact heeft op onze bedrijven.

Ons land is aan het begin van een enorme crisis die moet worden doorstaan en de kans bestaat er jammer genoeg in dat bedrijven hun activiteiten moeten stilleggen, personeel moeten ontslaan en hun deuren misschien definitief moeten sluiten.

Ook al raakt de crisis het geheel van de economische actoren op diverse niveaus, toont een studie toch aan dat 93% van de ondernemers de prijsstijgingen onmogelijk volledig kunnen verhalen op hun cliënteel!

Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ: “Met de omhooggeschoten energieprijzen bestaat het risico dat een groot deel van onze leden de deuren zal moeten sluiten.”

SDZ heeft nota genomen van de maatregelen die door de regering werden genomen in het voordeel van de zelfstandigen en KMO’s, zoals de mogelijkheid van betaaluitstel, toegang tot het overbruggingsrecht, het moratorium op de faillissementen en de tijdelijke werkloosheid. Deze maatregelen zullen enige hoop geven aan sommige zelfstandigen in deze bijzonder moeilijke economische periode.

Deze maatregelen staan echter niet in verhouding met de prijsstijgingen die talrijke ondernemingen moeten dragen. Bovendien zijn de maatregelen beperkt tot drie maanden, terwijl de energiecrisis duidelijk vertrokken is om nog lang te blijven duren. Voor SDZ vormen deze maatregelen dus geen duidelijk perspectief voor de economische actoren die het meest getroffen zijn.

De federatie is van oordeel dat men veel verder moet gaan en vraagt dat sterke maatregelen worden genomen op drie niveaus: de invoering van een sociaal tarief specifiek voor kleine economische actoren, de invoering van een plafond van de energieprijzen ten voordele van deze laatsten en het weglaten van de sociale lasten op de loonindexaties.

Dit zijn noodzakelijke maatregelen die de toekomst van zelfstandigen en kleine ondernemingen, die voor welvaart zorgen in ons land, kunnen garanderen.

Daniel Cauwel: “Om een bloedbad van ondernemingen te vermijden, eisen de leden van mijn federatie, zelfstandigen en KMO’s, dat de leiders van onze regeringen zich niet meer beperken tot halve maatregelen maar meteen werkelijke en consequente steunmaatregelen invoeren!”

SDZ meent dat er geen tijd meer is voor bezinning of overleg. Het is tijd voor eenheid en solidariteit. Het gaat er om de overleving van een belangrijk deel van onze economie.

Laatste nieuws