fbpx
Begrotingsconclaaf : bedrijven zijn niet vergeten!
12 oktober 2022

Op 11 oktober 2022 presenteerde de premier zijn algemene beleidsverklaring aan het parlement. Een reeks maatregelen in dit akkoord zijn gericht op de koopkracht van de burgers en het concurrentievermogen van de bedrijven.

Om onze ondernemingen te beschermen en tegelijkertijd de koopkracht te ondersteunen, zal de index worden gedefiscaliseerd, wat betekent dat de ondernemingen geen sociale bijdragen voor de loonsverhoging hoeven te betalen, terwijl het netto-inkomen voor de werknemers intact blijft. Uiteindelijk komt er maar liefst een miljard euro vrij om onze ondernemers te ontlasten. Deze maatregel is een belangrijk signaal en zal het mogelijk maken de loonhandicap te bestrijden. Uiteindelijk worden het sociaaleconomische weefsel en de werkgelegenheid behouden.

De regering stuurt een echt signaal van waardering en aanmoediging van werk. Daartoe worden verschillende maatregelen ingevoerd: 

  • Het klassieke overbruggingsrecht wordt hervormd;
  • Er worden maatregelen genomen voor primostarters en ter ondersteuning van het ondernemerschap van mensen met een handicap;
  • Het jaarlijks quotum voor studentenarbeid wordt verhoogd van 475 tot 600 uur;
  • De maatregelen betreffende overwerk aan het einde van de loopbaan worden met twee jaar verlengd;
  • In een aantal sectoren (landbouw, sport, cultuur, enz.) worden de flexijobs uitgebreid tot bepaalde paritaire comités;
  • De bestrijding van zwartwerk wordt versterkt, zodat deze wordt afgestemd op de bestaande bestrijding van zelfstandige arbeid; 
  • Vanaf 1 april 2024 wordt een premie ingevoerd voor bedrijven die iemand met een langdurige arbeidsongeschikheid in dienst nemen. Na drie maanden dienstverband ontvangen werkgevers een bonus van 1.000 euro.

In de context van de energiecrisis zijn de steunmaatregelen voor energie voor burgers en bedrijven verlengd tot het einde van de winter.

De BTW op 6% blijft voor iedereen gelden, ongeacht het inkomen. De specifieke maatregelen van het luik “bedrijven”, die zijn overgenomen uit het actieplan van de regering, worden eveneens verlengd tot maart 2023.

Daarnaast wordt een cheque van 250 euro uitgereikt aan huishoudens die met pellets verwarmen, op dezelfde manier als de stookoliecheque.

Bovendien zal het systeem voor de toekenning van het sociale tarief worden verbeterd om het efficiënter te maken, misbruik te voorkomen en mensen met een gunstig vast tarief de mogelijkheid te bieden het sociale tarief te weigeren. 

Er zal ook een bonussysteem worden ingevoerd voor in aanmerking komende huishoudens die via een collectief verwarmingssysteem verwarmen.

Bij de hervorming van het sociale tarief zal ook rekening worden gehouden met gescheiden ouders met een gehandicapt kind.

Laatste nieuws