fbpx
Begrotingsconclaaf : SDZ betreurt het gebrek aan structurele maatregelen in het belang van ondernemingen
12 oktober 2022

Na analyse van de beleidsverklaring van dinsdag, erkent de Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers SDZ de wil van de federale regering om de ondernemingen te steunen door de defiscalisatie van de loonindex. Echter vreest de federatie dat deze vrijstelling van patronale bijdragen niet volstaat om de hoge kosten waarmee ondernemingen vandaag worden geconfronteerd, het hoofd te kunnen bieden.

Voor SDZ is de loonkost slechts één element van de ernstige crisis waarmee de ondernemingen vandaag worden geconfronteerd. De stijging van de grondstofprijzen en in het bijzonder van de energieprijzen, heeft een grote invloed op hun concurrentiepositie.

In deze context stelt de federatie vast dat de vrees van ondernemingen om hun personeel te moeten ontslaan, hun activiteiten tijdelijk te moeten stopzetten of erger nog, de deuren te moeten sluiten, meer dan ooit actueel is.

Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ : « Ik ben uiteraard tevreden over de maatregelen die door de federale regering werden beslist of verlengd om de ondernemingen te steunen, zoals de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en de vermindering en het uitstel van sociale bijdragen, maar deze maatregelen blijken onvoldoende, vooral in het licht van de verlenging van de energiecrisis en de algemene prijsstijgingen die we kennen. »

En Daniel Cauwel vervolgt : « Deze crisis gaat duidelijk blijven duren, waardoor wij absoluut structurele oplossingen moeten kunnen bieden, die jammer genoeg ontbreken vandaag. »

Intussen roept SDZ de overheidsinstanties op, zowel federaal als gewestelijk, om de steunmaatregelen op te voeren en te verlengen, zolang deze crisis niet voorbij is.

Laatste nieuws