fbpx
SDZ is geschokt: boetes van 509 EUR worden opgelegd aan ondernemingen die te goeder trouw zijn!
24 oktober 2022

De Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers SDZ hekelt de golf van boetes die door het Parket wordt opgelegd aan ondernemingen die te goeder trouw zijn en gewoonweg hebben nagelaten om een formulier in te vullen inzake verkeersboetes.

De laatste dagen werd de Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers SDZ benaderd door verschillende leden die een bedrijfsvoertuig bezitten. Naar aanleiding van een verkeersovertreding hebben deze ondernemingen een boete betaald en nagelaten (vermoedende dat dit niet nodig was), een formulier in te vullen om de bestuurder van de verkeersovertreding te identificeren.

Naar aanleiding van deze vergetelheid en zonder hiervoor enige herinnering te hebben ontvangen, hebben deze ondernemingen een voorstel van boete gekregen van maar liefst… 509,06 euro!

Ondernemingen zijn wettelijk verplicht om de bestuurder te identificeren die de verkeersovertreding heeft begaan met een voertuig ingeschreven op de naam van die onderneming. De verplichting is al sinds enige tijd opgenomen in de wegverkeerswet. Echter is het pas recent dat de niet-naleving ervan wordt bestraft, wat onvermijdelijk tot verwarring leidt.

De meeste ondernemingen betalen gewoon de boete zonder ze te betwisten, waardoor de zaak (in het verleden althans), werd afgesloten. Dat is nu anders. Het niet identificeren van de bestuurder kan leiden tot zware bijkomende boetes.

SDZ oordeelt dat de manier waarop de niet-naleving van deze verplichting wordt bestraft, absoluut onaanvaardbaar is omwille van vier redenen:

  • Vooreerst wordt in het PV van overtreding niet duidelijk aangegeven dat dit een wettelijke verplichting is en dat de niet-naleving ervan kan worden gesanctioneerd.
  • Vervolgens moet de overtreder worden geïdentificeerd in het zogenaamde “betwistingsformulier”, terwijl de onderneming de boete niet eens betwist.
  • Bovendien wordt er geen enkele herinnering of aanmaning gestuurd voor het indienen van deze gegevens, noch van wat de gevolgen zijn van het niet naleven van deze verplichting.
  • Tot slot is de bijkomende boete onredelijk hoog.

Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ: “We zitten midden in een ongeziene economische crisis waarbij de stijging van de prijzen onze leden, zelfstandigen en ondernemers, vaak het mes op de keel zet. Zij zijn te goeder trouw, worden reeds geconfronteerd met talrijke administratieve rompslomp en het is zowel absurd als contraproductief om hen een straf van die mate op te leggen voor een dergelijke onschuldige vergetelheid.”

SDZ vraagt dan ook aan het Parket om zich mild op te stellen en zijn procedure te herzien: de federatie meent dat er minstens contact moet worden opgenomen met de betrokken ondernemingen om hen de kans te geven de situatie te regulariseren vooraleer blindelings te bestraffen en, minstens, het overdreven hoog bedrag van de boetes te verminderen.

SDZ roept in ieder geval haar leden op om PV’s met de nodige aandacht door te nemen en de identiteit van de bestuurder tijdig mee te delen aan het parket. Anders riskeren ze een tweede boete die fors hoger ligt dan de oorspronkelijke boete.

Het is ook raadzaam om via de website justonweb.be/fines na te gaan voor welke boete u de bestuurder niet heeft geïdentificeerd en in voorkomend geval de identificatie alsnog digitaal door te geven. Dat kan nog voor boetes die dateren vanaf 1 januari 2020.

Laatste nieuws