fbpx
Inflatie : SDZ vraagt een tempering van de automatische loonindexering door de uitzonderlijk hoge inflatieInflatie
8 november 2022

De Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers SDZ vreest dat een groot aantal kleine ondernemingen, die al zwaar getroffen zijn door de fenomenale inflatie die ons land doormaakt, de automatische loonindexering die in januari 2023 zal worden doorgevoerd, niet zal aankunnen. SDZ doet een dringende oproep aan de overheid om de gevolgen van de automatische loonindexering te temperen.

De huidige inflatie heeft in België een recordniveau van 12,27% bereikt. Sinds de invoering van de euro, heeft de inflatie nooit dergelijke hoogte bereikt, hetgeen de Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers SDZ  ernstige zorgen baart. De bedrijven hebben net zoveel moeite als de gezinnen, om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. In deze context zal de automatische loonindexering, die als gevolg heeft dat een reeks werknemers hun loon in januari 2023 met ongeveer 11% zullen zien stijgen, de kosten van bedrijven nog aanzienlijk verhogen. Deze kostenverhoging zal echter niet worden gecompenseerd door een verhoging van hun verkoopcijfers of productie, wat absoluut problematisch is.

Na de Covid-19 crisis beschikken talrijke ondernemingen niet meer over de financiële reserves om zowel de prijsstijgingen als de stijging van de loonkosten te kunnen opvangen. Als er geen corrigerende maatregel komt, kunnen we ons verwachten aan een golf van faillissementen met talrijke ontslagen tot gevolg.

SDZ meent dat, hoe hoger de inflatie, hoe ernstiger de gevolgen voor onze bedrijven en hoe moeilijker de automatische indexering van de lonen te verdedigen valt. Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ: “Het systeem van de automatische loonindexering mag dan wel goed zijn om de koopkracht van de bevolking te vrijwaren, toch is dit voor veel ondernemingen op termijn gewoon niet houdbaar, wanneer de inflatie dergelijke recordhoogtes bereikt. Zonder corrigerende maatregel dreigen een aantal ondernemingen gewoonweg te verdwijnen!

SDZ doet dan ook een dringende oproep aan de overheid om de impact van de automatische loonindexering op de bedrijven op de een of andere manier te temperen, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons bevinden. Zo zou een systeem van belastingvrijstelling van de loonindexering kunnen worden overwogen, om de kosten voor bedrijven te verminderen, zonder dat de werknemers worden ontzegd van een loonsverhoging, die hoe dan ook nodig is om de koopkracht te vrijwaren. Onze economie riskeert de komende jaren volledig ten onder te gaan, met alle gevolgen van dien, als we onze bedrijven vandaag niet beschermen.

Laatste nieuws