fbpx
Sociaal statuut van de zelfstandigen : nieuwe modaliteiten van het overbruggingsrecht
6 januari 2023

De ministerraad van 23/12/2022 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Het ontwerp bepaalt de verdere modaliteiten van het overbruggingsrecht, onder meer wat betreft

  • de situaties die in aanmerking kunnen worden genomen in geval van een gedwongen stopzetting (nl. een faillissement, een natuurramp, een brand, een beschadiging, een allergie, een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis met een economische impact) of in geval van economische moeilijkheden (nl. het ontvangen van een leefloon, het verkrijgen van een vrijstelling van de betaling van sociale bijdragen, het aantonen van inkomsten onder een bepaalde drempel);
  • de manier waarop het bewijs van deze situaties wordt geleverd;
  • de elementen die het sociaal verzekeringsfonds in deze situaties moet controleren;
  • het moment waarop de onderbreking van de activiteit naar verwachting begint.

Laatste nieuws