fbpx
Uitkeringsverzekering voor zelfstandigen : welvaartsaanpassing
6 januari 2023

De ministerraad van 23/12/2022 keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die deel uitmaken van de welvaartsaanpassingsmaatregelen in de sector van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.

De ontwerpen geven uitvoering aan de volgende maatregelen vanaf 1 juli 2023:

  • verhoging met 2,5% van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de gerechtigde met gezinslast;
  • verhoging met 2% van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de alleenstaande gerechtigde;
  • verhoging met 2% van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de samenwonende gerechtigde;
  • verhoging met 0,5% van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden;
  • verhoging met 1% van de uitkeringen voor moederschapsrust;
  • herwaardering van de uitkering voor adoptieverlof voor zelfstandigen met 1%;
  • herwaardering van de uitkering voor pleegouderverlof voor zelfstandigen met 1%.

Laatste nieuws