fbpx
Elektriciteits- en gasmarkt : een betere bescherming van zelfstandigen en kmo’s
28 maart 2023

Goed nieuws! Een “Gedragscode voor de bescherming van de zelfstandigen en de kmo’s in de elektriciteits- en gasmarkt” werd afgesloten op 27 maart 2023 tussen de federale regering en de voornaamste energieleveranciers van het land. 

De recente energiecrisis heeft veel ondernemingen, zelfstandigen en kmo’s in moeilijkheden gebracht. Door deze uitzonderlijke crisis zijn burgers en ondernemingen meer aandacht gaan besteden aan hun factuur en hun rechten in het kader van hun contractuele relatie met hun energieleveranciers. De wetten inzake de levering van gas en elektriciteit bieden al een ruime bescherming aan de eindklanten, waaronder de consumenten en de kmo’s. Deze Code preciseert deze bepalingen voor wat betreft de zelfstandigen en de kmo’s.  Of elke natuurlijke of rechtspersoon die een professionele elektriciteits- en/of gasovereenkomst afsluit van wie het jaarverbruik voor al zijn toegangspunten op het transmissie- en/of distributienet 100MWh niet overschrijdt. Daarenboven moet de elektriciteits- en/of gasovereenkomst afgesloten of vernieuwd zijn op basis van een tariefkaart zoals opgenomen in de prijsvergelijkingswebsites van de gewestelijke regulatoren.

Deze Gedragscode werd onderhandeld door minister Clarinval in naam van de regering met de voornaamste leveranciers van het land, via FEBEG, de federatie van energieleveranciers. 

Vandaag ondertekenen niet minder dan 7 energieleveranciers de Gedragscode. Zij verbinden zich ertoe om die toe te passen in hun relaties met de zelfstandigen en de kmo’s.

Het gaat om Engie, Luminus, TotalEnergies, Mega, Eneco, Octa +, alsook EBEM, Gassco, DATS24 en Aspiravi.

Alle energieleveranciers actief in het “kmo”-segment, alsook de andere actoren die actief zijn op de energiemarkt (energiegemeenschappen, organisatoren van groepsaankopen, prijsvergelijkers, tussenpersonen) worden trouwens uitgenodigd toe te treden tot de Gedragscode.

Deze nieuwe Code beoogt:

  • de informatie aan de zelfstandige te versterken in de precontractuele fase;
  • eerlijke praktijken te garanderen inzake marketing, verkopen via telefoon, via internet en “huis-aan-huis”;
  • de transparantie te versterken inzake prijzen, prijsvergelijkers en voorschotfacturen;
  • zij voorziet ook een kader voor de inhoud van de contracten, door met name het type bedingen te preciseren die verboden zijn door hun onrechtmatige karakter in de zin van boek VI van het Wetboek van economisch recht;
  • als er aan de kmo gevraagd zou worden een garantie/waarborg te geven die de betaling van de verschuldigde bedragen verzekert, een nauwkeurige en objectieve omschrijving van de voorwaarden voor het vragen van die waarborg en van de grondslagen en modaliteiten voor de berekening van het bedrag van de waarborg. Het bedrag van de garantie of waarborg kan de waarde van 4 maandelijkse voorschotten niet overschrijden;
  • de modaliteiten voor de verlenging, stopzetting en hernieuwing van de overeenkomst en de informatie die op die momenten aan de kmo’s wordt gegeven; 
  • de transparantie over de berekeningswijze van de voorschotten en de modaliteiten voor hun herziening;
  • de klachtenbehandeling door de energieleveranciers. 

De Gedragscode treedt in werking binnen de 30 dagen na de ondertekening ervan. Enkele bepalingen die een wijziging impliceren van de algemene voorwaarden, zullen binnen de 6 maanden in werking treden.

Laatste nieuws