fbpx
Justitie : online uw vonnis bekijken via Just-on-web – het kan !
27 april 2023

Burgers kunnen hun vonnis uitgesproken door de vrederechter online raadplegen via Just-on-web. Een enorme stap voorwaarts want vrederechters spreken jaarlijks zo’n 200.000 vonnissen uit. De vonnissen van de politierechtbanken stonden al op Just-on-web, hier komen zo een groot aantal vonnissen bij.

Voortaan kunnen burgers hun vonnis van een vredegerecht online raadplegen door zich aan te melden op Just-on-web met behulp van eID of itsme. De vrederechters behandelen zaken zoals burenruzies, onbetaalde facturen en huurgeschillen. Sinds november 2021 is dit ook al mogelijk voor vonnissen in strafzaken van de politierechtbank. Daar komen nu dus de vonnissen van de vredegerechten bij. In 2022 alleen al werden er zo’n 213 603 vonnissen van vredegerechten uitgesproken.

Steeds meer digitaal

Just-on-web is dé digitale toegangspoort tot de diensten van Justitie. De website, die in oktober 2021 het licht zag, bundelt tal van online diensten, en maakt zo Justitie en haar diensten toegankelijker dan ooit tevoren. Vandaag is het al mogelijk om boetes digitaal te betalen en te beheren, uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand (zoals geboorteakten en huwelijksakten) digitaal op te vragen, bewindvoeringen via het Centraal Register van bescherming van de personen op te volgen, een beëdigd vertaler-tolk op te zoeken en toegang te vragen tot een gerechtelijk dossier.

De nieuwe digitale dienstverlening waarbij burgers hun vonnis online kunnen raadplegen heeft veel voordelen. Burgers kunnen op afstand, 24/7, hun vonnis inkijken en hoeven zich niet meer naar de griffie van de rechtbank te begeven om een kopie te verkrijgen. De burger ontvangt wel nog een kennisgeving per brief of per e-mail (indien dat e-mailadres gekend is). Dit is het geval indien hij/zij niet wordt vertegenwoordigd door een advocaat. Op die kennisgeving staat een link die de burger naar Just-on-web stuurt. Wordt de burger vertegenwoordigd door een advocaat, dan ontvangt de advocaat de kennisgeving digitaal samen met een kopie van het vonnis.

Ook voor de griffies zelf heeft deze digitalisering voordelen. De verzending en de opvolging van deze vonnissen gebeurt nu grotendeels digitaal. Griffiers kunnen zich zo focussen op hun andere taken.

Laatste nieuws