fbpx
Herstelbaarheid en levensduur van goederen : weldra een index
16 juni 2023De ministerraad van 2 juni 2023 keurt een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed ter invoering van een herstelbaarheids- en levensduurindex voor goederen.

De index is een uitvoering van een actie uit het Federaal Actieplan Circulaire Economie en dient het herstel en de verlenging van de levensduur van bepaalde goederen te bevorderen. De verkoper of distributeur zal onder meer voor wasmachines, stofzuigers, televisietoestellen, draagbare computers en fietsen een verplicht label moeten afficheren waarop de consument kan zien hoe herstelbaar een product is, en op termijn ook een inschatting kan maken van hoe lang het product zal meegaan.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit bepaalt op welke goederen de herstelbaarheidsindex betrekking heeft en stelt de technische normen per goederencategorie vast zodat de scores en de methode voor de berekening kunnen worden vastgesteld.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit stelt de communicatiemodaliteiten, het formaat van de herstelbaarheidsindex en de toegankelijkheid tot technische normen vast.

Voor grote bedrijven treedt de wet in werking 18 maanden na publicatie in het Staatsblad. Voor kleine bedrijven is dit na 24 maanden.

Laatste nieuws