fbpx
Zelfstandigen met een handicap : vermindering van de sociale bijdragen
20 juli 2023


Op 1 juli 2023 treedt een Koninklijk Besluit in werking. Hierdoor kunnen mensen met een handicap die zelfstandige willen worden, aanvullend genieten van verminderde bijdragen gekoppeld aan het zelfstandigenstatuut.

Hoewel de voorwaarden voor het toekennen van uitkeringen (inkomensvervangende tegemoetkoming – IVT) voor deze mensen een combinatie met inkomen uit betaald werk niet uitsloten, bleven er voorheen financiële obstakels bestaan wanneer mensen met een handicap een ondernemersproject wilden ontwikkelen.

De personen in kwestie konden namelijk geen aanvullend statuut als zelfstandige aanvragen (met een interessantere bijdrageregeling) omdat dit niet werd beschouwd als de gelijktijdige uitoefening van twee beroepsactiviteiten en niet voldeed aan de noodzakelijke voorwaarden om hun inkomensvervangende tegemoetkoming te behandelen als een aanvullende activiteit (de IVT maakt deel uit van maatschappelijk welzijn en niet van de sociale zekerheid).

Daarom maakten de hoogte van de sociale bijdragen die deze mensen moesten betalen, in mindering gebracht op een beperkt zelfstandig inkomen, het werk als zelfstandige onaantrekkelijk. In de praktijk moesten mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming die een zelfstandige activiteit begonnen, hun sociale bijdragen betalen als zelfstandige in hoofdberoep, ongeacht de omvang van de activiteit of het inkomen dat eruit voortvloeide.

Dankzij het koninklijk besluit kunnen mensen die de inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen en slechts een laag inkomen hebben als zelfstandige (minder dan 8.595,81 euro) nu op dezelfde manier behandeld worden als zelfstandigen met in bijberoep.

Met dit besluit sluit de federale regering aan bij de wens om ondernemerschap te ondersteunen en het voor mensen met een handicap gemakkelijker te maken om een eigen zaak op te starten, zoals vermeld in zijn algemene beleidsnota.

Laatste nieuws